Logo

One Stop Service For All 4.0 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา

 พิกัดศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน

ลำดับ ชื่อศูนย์ซ่อมสร้างสุข ตารางการให้บริการ
1. ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

ที่อยู่ : ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 095-2712453

เส้นทาง : เส้นทาง

2. ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชนเทศบาลเมืองสะเดา

ที่อยู่ : ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 064-6126488

เส้นทาง : เส้นทาง

3. ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

ที่อยู่ : 7 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 0837975705

เส้นทาง : เส้นทาง