Logo

One Stop Service For All 4.0 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา

 พิกัดศูนย์สร้างสุขชุมชน

ลำดับ ชื่อศูนย์สร้างสุข ตารางการให้บริการ
1. ศูนย์สร้างสุขเทศบาลระโนด

ที่อยู่ : ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 0887842969

เส้นทาง :

2. ศูนย์สร้างสุขเทศบาลเมืองสะเดา

ที่อยู่ : ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 074411500

เส้นทาง : เส้นทาง

3. ศูนย์สร้างสุขเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

ที่อยู่ : ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

โทรศัพท์ :

เส้นทาง : เส้นทาง

4. ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ

ที่อยู่ : ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 0611732933

เส้นทาง : เส้นทาง

5. ศูนย์สร้างสุขชุมชน อบต.คูหา อำเภอสะบ้าย้อย

ที่อยู่ : 1/1 ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 074507141-2

เส้นทาง : เส้นทาง

6. ศูนย์สร้างสุขชุมชน อบต.ทับช้าง อำเภอนาทวี

ที่อยู่ : ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :